• صفحه اول
  • نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

کنترل مصرف آب با قرار دادن مشترکین پرمصرف در کانون افزایش قیمت

دولت قصد دارد با توجه به تفاوت قیمت تولید آب و هزینه پرداختی مشترکین، تعرفه‌های آب را افزایش دهد. لازم است که در گام اول مشترکین پرمصرف به عنوان جامعه هدف این افزایش قیمت قرار گیرند و مصارف خارج از الگوی آنها به قیمت تمام‌شده یا بیشتر محاسبه گردد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

دو پیشنهاد به وزارت نیرو جهت ایجاد صرفه اقتصادی در صنعت برق

پیشنهاد می شود وزارت نیرو با افزایش تعرفه برق بر اساس مدل پلکانی و همچنین ارائه تضامین لازم برای ساخت نیروگاه به شرکت‌های داخلی، هم از چالش بزرگ و همیشگی بدهکاری و به صرفه نبودن اقتصاد صنعت برق خارج شود و هم از شرکت‌های توانمند داخلی حمایت لازم را به عمل آورد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
متن انرژی 33 منتشر شد:

ستاره خلیج فارس و وعده‌های سرِ خرمن

با توجه به اهمیت تسریع در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به منظور خودکفایی در تولید فرآورده‌های نفتی، ضرورت دارد که وزارت نفت بر مشکلات بوجود آمده در زمینه تکمیل این پالایشگاه غلبه کند و بدین‌وسیله گامی در جهت قطع واردات بنزین به کشور بردارد.

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

بیشترین یارانه برق در اختیارِ تنها ۲۰ درصد از مردم!

با وجود تاکید قانون هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی، همچنان یارانه زیادی به مشترکین پرمصرف برق تعلق می‌گیرد که خلاف عدالت و قانون هدفمندی است.

۵ مرداد ۱۳۹۴

راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، برای کاستن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مسیر گذار به آزادسازی قیمت‌ها، ضروری است از روش تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff: IBT) برای قیمت‌گذاری انرژی و آب بهره برد. برمبنای این روش، لازم است میزان مشخصی از برق، گاز یا آب به‌عنوان الگوی مصرف تعیین شود و قیمت برای مصرف کمتر از الگو به‌صورت یارانه‌ای و برای مصرف بی‌رویه و مازاد بر الگو با قیمت آزاد اعمال شود.

۱۹ بهمن ۱۳۹۳

یارانه برق دولت به پله های هفت گانه مصرف برق مشترکین خانگی چقدر است؟

وزارت نیرو در سال های اخیر، مشترکان برق خانگی را به هفت پله تقسیم کرده که سه پله اول در محدوده‌ الگو مصرف می‌کنند و چهار پله باقی‌مانده بیش از الگو مصرف دارند. برهمین اساس، صرفا ۱۳ درصد از کل مشترکان خانگی برق بیش از الگو یعنی بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه،‌ برق مصرف می‌کنند که این میزان کمتر از پنج درصد مصرف برق کل کشور است.

۲۹ دی ۱۳۹۳
نتایج یک نظرسنجی

حمایت ۹۲ درصدی از طرح مجلس برای حذف یارانه پرمصرف ها

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده، حدود ۹۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند دولت صرفا مشترکین پرمصرف را در کانون افزایش قیمت قرار دهد تا مصرف بی‌رویه و خارج از الگو یارانه ای نباشد.