۲۶ تیر ۱۳۹۶
چرایی کارآمدی نظام آموزش عالی آلمان/۵

ثبات مالی، ایجاد رقابت و تحریک نوآوری؛ ارکان تأمین مالی ایالتی

در یادداشت چهارم از سلسله یادداشت های نظام آموزش آلمان، سازکارهای دولت فدرال در تأمین مالی آموزش عالی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این یادداشت، مروری بر سازکارهای دولت‌های ایالتی برای تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها خواهیم داشت.