۱۵ آبا ۱۳۹۵

امکان دسترسی به سامانه هدایت تحصیلی دانش آموز در مدارس کشور فراهم شد

ایزدی، رئیس اداره مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش: برای نخستین بار در کشور امکان دسترسی دانش آموزان، اولیا و دبیران به سامانه فرآیند هدایت تحصیلی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ویژه دانش آموزان پایه نهم در مدارس فراهم شده است. پیش بینی شده که ۶۰ درصد دانش آموزان به سمت شاخه نظری و ۴۰ درصد دیگر هم به شاخه فنی حرفه ای و کاردانش هدایت شوند.

۲۳ خرد ۱۳۹۵

نرم افزار جامع هدایت تحصیلی تدوین شده است

کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش: معاونت پرورشی با ارتباط تنگاتنگ مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، نرم افزار جامع هدایت تحصیلی را تدوین و با تلاش شبانه روزی همکاران آن مرکز زمینه برای اجرای هدایت تحصیلی در سامانه پرونده الکترونیکی مشاوره فراهم شد