• صفحه اول
  • نرم‌افزار شناخت نهادهای تحریمی
۲۰ دی ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بسیاری از بانک‌ها نرم‌افزار شناخت نهادهای تحریمی را اجرا می‌کنند

آقاپور با اشاره به نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریم توسط برخی بانک‌ها گفت: بانک‌های زیادی در حال اجرا هستند و این نرم‌افزارها علاوه بر شناسایی نهادهای تحریمی، صورت‌های مالی را نیز بررسی کرده و از ایجاد حساب‌سازی‌ها جلوگیری می‌کند.

۱۴ دی ۱۳۹۶
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه

متناسب با ساختار بانک‌ها باید نرم‌افزار تهیه کنیم

محمد ابراهیم رضایی: هر نرم افزاری را متناسب با ساختار و منافع و سیستم های متناسب با اقتصاد و راهبردهای کشورمان باید تهیه کنیم.