۱۲ شهر ۱۳۹۵

سپرده ها به سمت بازار غیر مجاز میرود

کاهش نرخ سود گرچه توافق و پیش‌دستی خود بانکها بود،اما اکنون کوچ سپرده‌ها به موسسات غیرمجاز را به یکی از معضلاتی تبدیل کرده که آمار محرمانه اش هر روز به بانک مرکزی می‌رسد.