۳۰ مهر ۱۳۹۶
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

ضرورت تحقق ازدواج در سنین پایین‌تر خودبه خود تبدیل به چالش شده است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت تعیین سن ازدواج به تبعیت از قوانین حاکم بر عصر نوین، با توجه به نیاز و مبانی علمی متناسب با شرایط روحی و جسمی افراد در چارچوبی قانونمند تاکید کرد.

۲۵ مرد ۱۳۹۵

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :ایرادات لایحه کاهش ساعت کاری زنان رفع شد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه کاهش ساعت کاری زنان گرفته بود که این ایرادات رفع و در کمیسیون اجتماعی مجدد به تصویب رسید.

۱۸ آبا ۱۳۹۳
عارفی انتقاد کرد:

تعیین تکلیف فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان در انتظار ارایه لایحه از سوی دولت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، گفت: متاسفانه این اقدام همچنان در انتظار ارایه لایحه از سوی دولت است که عملی نشده است.

۱۶ آبا ۱۳۹۳
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

پیگیری طرح افزایش جمعیت موضوع تخصصی کمیسیون اجتماعی است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیری طرح افزایش جمعیت موضوع تخصصی کمیسیون اجتماعی است و از آمدن این طرح به کمیسیون اجتماعی استقبال می‌کنیم.