۹ دی ۱۳۹۶
نایب رئیس کمسیون بهداشت:

می‌توان منابع وزرات بهداشت را از راه حذف یارانه‌ها تأمین کرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جزئیات پیشنهادات پارلمان برای ادامه طرح تحول سلامت در سال ۹۷ را تشریح کرد.

۱۸ آذر ۱۳۹۶
نایب رئیس کمسیون بهداشت:

بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ باید به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند

قربانی گفت: بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ باید به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.