• صفحه اول
  • نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
۳ شهریور ۱۳۹۸
به منظور استفاده از بیمه کارگران ساختمانی؛

پزشک، وکیل و وارد‌کننده خودرو خود را کارگر ساختمانی جا زدند

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمان گفت: در میان کسانی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند پزشک، وکیل، معاون بانک و حتی واردکننده خودرو وجود داشت که در نتیجه پایش صورت گرفته این افراد شناسایی و پرونده آنها مختومه شد.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

یک مقام مسئول: مشکل کشور نداشتن برنامه‌ریزی بلندمدت است

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران گفت : در شرایطی که مرتب مدیران عوض و سیاست ها تغییر می کنند مشکل صنایع کشور حل نخواهد شد و بخش خصوصی که تنها عامل نجات اقتصاد کشور است حرکت نخواهد کرد.

۳۰ آبان ۱۳۹۳

نگاهی به دغدغه قراردادهای کارگری

آخرین گزارش‌های وزارت از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری نشان دهنده وضیعت نامطلوب قرار دادهای کاری است که وزارت کار به منظور رسیدگی به این وضعیت طرح برد-برد را دنبال و بررسی می‌کند.

۲۴ آبان ۱۳۹۳
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در گفت‌وگویی مطرح کرد

۳ شرط پرداخت بیمه بیکاری/طرح بیمه بیکاری دولت بهتر از طرح مجلس است

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه طرحی که دولت به عنوان بیمه بیکاری دنبال می‌کند بهتر از طرح مجلس است گفت: طرح مجلس به دلیل ایراد بار مالی از سوی شواری نگهبان فعلاً‌ انجام نمی‌شود.

۱۶ آبان ۱۳۹۳

کسری ۸۲۲ هزار تومانی بودجه خانوارهای کارگری در شهرها

با ملاک قرار دادن آمار مرکز آمار در هزینه ماهانه خانوار شهری که بالغ بر یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان است، مشمولان قانون کار که حداقل دریافتی آنها ۱ میلیون تومان است ماهانه ۸۲۲ هزار تومان کسری در بودجه تأمین زندگی شهری دارند.