۳ مهر ۱۳۹۵

ایجاد ۹۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کل کشور

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به واگذاری ۲۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی به صنعتگران و تولیدکنندگان، گفت: یکی از حمایت‌های دولت از تولید ملی، واگذاری زمین به صنعتگران به صورت اقساطی است.

۱۱ مرد ۱۳۹۵

یزدانی: ۶۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور زیانده هستند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال جاری ۱۰ هزار واحد و بنگاه صنعتی راکد در کشور احیا و فعال می شود.