۵ تیر ۱۳۹۳
مجری طرح توسعه میدان فروزان خبر داد:

افزایش 2 برابری تولید نفت در میدان فروزان تا 2 سال آینده

تولید نفت در میدان فروزان تا سال 95 به دو برابر افزایش می یابد، همسو با این هدف برنامه ریزی برای آغاز تولید زودهنگام در این میدان مشترک تا 7 ماه آینده انجام شده است.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

جمع آوری روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز همراه از میدان نفتی فروزان

با راه اندازی سکوی جمع آوری گازهای همراه میدان نفتی فروزان، روزانه از سوزانده شدن حدود ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می شود.