۳۱ خرداد ۱۳۹۴

اصلاح شیوه تعرفه‌گذاری گاز، کلید افزایش کارآیی موتورخانه‌های خانگی

در صورت اصلاح تعرفه های گاز بخش خانگی با راهبرد تمرکز فشار افزایش قیمت روی پرمصرف ها، انگیزه کافی در مشترکین پرمصرف برای مشارکت در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها ایجاد می شود.