۲۷ آذر ۱۳۹۳
روند نزولی اعتبارات غیر پرسنلی در آموزش و پرورش

رشد بودجه آموزش و پرورش یا افزایش حقوق فرهنگیان؟

گرچه مسئولین از افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش سخن می‌گویند؛ اما در عمل افزایش بودجه این وزارتخانه صرفاً موجب «افزایش حقوق فرهنگیان» شده است. از این رو شاید بهتر باشد به جای «رشد اعتبارات آموزش و پرورش» تعبیر «افزایش حقوق و مزایای کارمندان» به کار برده شود!

۵ آبان ۱۳۹۳
در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شد:

تخصیص نیم درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داد که حداقل نیم درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده جهت پیشگیری از کسری بودجه این وزارتخانه، به آموزش و پرورش اختصاص یابد.