۴ مهر ۱۳۹۵

هدررفت ۲ میلیارد دلار از طریق ارز مسافرتی با نرخ مرجع

سالانه حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف فروش ارز مسافرتی می شود؛ در نتیجه معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان که تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز بازار است، به مانند اعطای یارانه، به مسافران خارج از کشور که عموما از دهک های بالای درآمدی هستند از این طریق پرداخت می شود. در شرایطی که کشور به منابع ارزی نیاز داشته و با تنگنای مالی مواجه است، چنین اقدامی توجیه عقلی نداشته و ضروری است که هرچه سریعتر متوقف گردد.