• صفحه اول
  • معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت
۴ بهم ۱۳۹۶

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: سرانه دانشجویان وزارت بهداشت در بودجه ۹۷ افزایش ٢٠ درصدی داشته است

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش ٢٠ درصدی سرانه دانشجویان علوم پزشکی در بودجه ۹۷ خبر داد.