۲۰ شهر ۱۳۹۶

طی ده سال گذشته خانه‌دارها کاهش و مستاجرها افزایش یافته‌اند

به گزارش عیارآنلاین، طی ده سال گذشته خانه‌دارها کاهش و مستاجرها افزایش یافته‌اند.

۳۱ شهر ۱۳۹۳

چرا وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن ضروری است؟

دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح دلایل ضرورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن تاکید کرد وضع این مالیات خاصیت ضد رکود و ضد تورمی دارد.

۳۰ بهم ۱۳۹۲

۲۹۰ هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن

از سال ۸۵ تا ۹۰ تعداد ۲,۹ میلیون مسکن با تقاضای سرمایه‌ای به بازار اضافه شده که ملک دوم یا بیشتر افراد بوده است. این رقم حدود ۷۰ درصد از کل واحدهای مسکونی اضافه شده در بازار را شامل می‌شود.