۱۵ خرداد ۱۳۹۶
نسبت سیاستگذاری با مبانی انقلاب اسلامی/ 1

آموزش‏، اقتصاد و بانک سنگرهایی که جریان انقلابی در خط مقدم آن نیست

فهم انقلاب همچون مقوله بصیرت، برای همه ازجمله فعالان سیاست‌گذاری شدنی است و حتماً باید موردتوجه قرار گیرد. باید درک درستی از جایگاه عدالت در برنامه‌ریزی اقتصادی، مقوله تربیت در مواجهه با انسان، جایگاه مردم در انقلاب،‌ مسئله اقتصاد و… داشته باشیم.