۱۰ شهر ۱۳۹۵

افزایش سود‌های بانکی ناشی از فعالیت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

غندالی، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان: برای به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به زمانی در حدود دو تا سه سال است./ مطالبات فرهنگیان از این صندوق افزایش یافته و این مسئله نشان از عملکرد مثبتی است./ قصد داریم با راه‌اندازی خدمات بیمه‌ای، حقوق تکمیلی و ارائه خدماتی دیگر نظیر این موارد ارائه خدمات به فرهنگیان را افزایش دهیم.

۹ مرد ۱۳۹۵

حدود ۴۰ هزار نفر در سال از خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان استفاده میکنند

غندالی، مدیر عامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان: وام به بازنشسته‌های فرهنگی با استمرار عضویت در صندوق ذخیره تعلق می گیرد./ هر ماه به طور میانگین بالغ بر چهار هزار نفر و در سال ، معادل ۴٠ هزار نفر وام به میزان سهم الشرکه خود دریافت می کنند./ سرمایه گذاری‌های صندوق در ١٢ کارخانه پتروشیمی بوده که چشم انداز ارتقاء سودآوری حداقل تا سه سال آینده را دارد.