۲۳ مهر ۱۳۹۶

اردکانیان؛ گزینه احتمالی تصدی وزارت نیرو

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس معرفی خواهد شد.