• صفحه اول
  • مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
۷ ارد ۱۳۹۷
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی:

بدنه کارشناسی بانک مرکزی موافق نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیست

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود که حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی در مورد عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدای از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیریی می‌کند.

۳ مهر ۱۳۹۶
یک مسئول:

صندوق‌های با درآمد ثابت بورس کار بانکی‌ می‌کنند

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در شرایط فعلی با این شیوه مدیریت، عملیات بانکی انجام می‌دهند، گفت: یکی از نتایج وجود دو نهاد ناظر بر بازار مالی، سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بانک‌ها است.