• صفحه اول
  • مدیرکل دفترکار دانش وزارت آموزش و پرورش
۲۴ تیر ۱۳۹۶

تحصیل ۶۵۰ هزار هنرجو در هنرستان‌های سراسر کشور

مدیرکل دفترکار دانش وزارت آموزش و پرورش از تحصیل ۶۵۰ هزار هنرجو در هنرستان های سراسر کشور خبرداد و گفت: این هنرجویان در ۷ هزار و ۱۰۰ هنرستان کشور مشغول به تحصیل هستند.