• صفحه اول
  • مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی
۹ مهر ۱۳۹۶
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی:

واردات تیلاپیا خیانت ملی است

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت:با توجه به هزینه‌های بالای تولید و کاهش سرانه مصرف، صدور مجوز واردات تیلاپیا یک خیانت ملی است.