۲۴ مهر ۱۳۹۶
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان:

اختراعی ارزشمند است که منجر به محصولی تجاری شود

دکتر سعید سهراب‌پور تأکید کرد: اختراعی که منجر به تولید محصول بازارمحور و قابل‌رقابت نشود، ارزش چندانی ندارد. روند باید به‌گونه‌ای باشد که اختراع زمینه‌ساز پیشرفت صنعتی کشور شود.