۲۱ شهر ۱۳۹۶

معاون پژوهشی وزارت علوم: استانداردسازی بین‌المللی نخستین گام برای تجاری‌سازی محصولات پژوهشی است

معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: استاندارد سازی بین المللی نخستین گام برای تجاری سازی محصولات پژوهشی دانشگاهی محسوب می‌شود.