• صفحه اول
  • مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی
۱۲ مرد ۱۳۹۴

وزارت نیرو قانون توزیع آب را عادلانه اجرا کند

رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور گفت: طبق قانون توزیع آب انتظار می رود وزارت نیرو این قانون را برای پنج حوزه آبریز و تمامی استان های کشور عادلانه اجرا کند.

۱ ارد ۱۳۹۴

کاهش قیمت خرید تضمینی گندم

در حالی که قیمت مصوب خرید تضمینی گندم در مهرماه ۹۳ برای خرید تضمینی گندم معمولی ۱۱۵۵ و برای گندم دوروم ۱۱۸۸ تومان اعلام شده بود، براساس مصوبه جدید دولت و در آستانه فصل برداشت گندم قیمت خرید تضمینی این محصولات کاهش یافته است.