۲۴ فرو ۱۳۹۵
با تصویب مجلس در قالب بودجه ٩٥

صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات برای طرحهای نفتی شد

سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت می کنند.