۷ دی ۱۳۹۵

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران:ماده ٧۵ قانون کار، علیه زنان نیست

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: ماده ٧۵ قانون کار نه تنها علیه زنان نیست بلکه به نفع آنهاست و با اجرای درست و علمی آن، زنان از حاشیه امنیت روحی، روانی و جسمی بیشتری برخوردار خواهند شد.