۵ اسف ۱۳۹۶
مدیرعامل شرکت خدماتی حمایتی:

قیمت فروش کودهای یارانه‌ای هیچ‌گونه افزایش قیمت نخواهد داشت

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت بوده و به‌ هیچ‌عنوان افزایش نخواهد یافت.

۲۰ ارد ۱۳۹۴

با گذشت نیمی از فصل بهار، پتروشیمی ها کود کشاورزان را تأمین نکرده اند

معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون شرکت‌های پتروشیمی هیچ نوع کود اوره‌ای را به شرکت‌های تعاونی تحویل نداده‌اند.

۱۹ ارد ۱۳۹۴
معاون اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور :

پتروشیمی‌ها به تعهد خود در تأمین کود اوره کشاورزان عمل نمی‌کنند/ تولید سالانه ۴ میلیون تن

معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون شرکت‌های پتروشیمی هیچ نوع کود اوره‌ای را به شرکت‌های تعاونی تحویل نداده‌اند.