• صفحه اول
  • قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرحهای مسکن مهر
۷ آذر ۱۳۹۳

۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر در کشور آماده واگذاری است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرحهای مسکن مهر گفت: ازمجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی این طرح یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد تاکنون واگذار شده و ۱۳۵ هزار واحد نیز آماده واگذاری است.