• صفحه اول
  • قانون حداکثر استفاده از توان تولید
۲۷ ارد ۱۳۹۷

قانون روی کاغذ مانده حمایت از تولید داخل

اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در صف بررسی و تصویب مجلس قرار گرفته است. با این حال، این قانون در پی‌نویس اصلاحیه جدید نیز ایرادات اساسی دارد.

۱۹ فرو ۱۳۹۷
حمایت از کالای ایرانی/ 5

حمایت از کالای ایرانی پشت سد توصیه‌نامه‌هایی به نام قانون

تاکنون قوانین متعددی برای حمایت از توان داخلی در کشور تدوین شده است؛ اما چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟ چرا این قوانین در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود ولی در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد؟

۱۶ فرو ۱۳۹۷

حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، آخرین تیر مجلس

سازمان تأمین اجتماعی با وجود تصویب قوانین متعددی برای حذف ضرایب حق بیمه قراردادها از سوی مجلس، همچنان به اعمال این ضرایب ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد با حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی که همواره مورد استناد این سازمان برای دریافت حق بیمه قرارداد بوده است، گام مهمی در راستای حل این مشکل برداشته شود.

۲۴ خرد ۱۳۹۴
یک کارشناس صنعت:

ترفند‌های دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل از سوی دولتی‌ها/ واردات فاقد توجیه توربین، کود و سم

یک کارشناس بخش صنعت با اشاره به برخی روش‌های سازمان‌های دولتی در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، گفت: ارائه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روش‌ها است.

۲۳ خرد ۱۳۹۴
عضو انجمن فولاد:

سندسازی برخی دولتی‌ها برای «واردات»/ وسوسه رانت‌های ارزی و حق کمیسیون‌های جذاب

عضو انجمن فولاد با اشاره به مستندسازی‌‌هایی که برای واردات تجهیزات خارجی مشابه تولید داخل انجام می‌شود، گفت:رانت موجود در دریافت وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند، واردات را جایگزین داخلی‌سازی کرده است.