• صفحه اول
  • قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل
۲۸ خرد ۱۳۹۷

چگونه یک طرح «حامی تولید» با لابی تامین اجتماعی در مجلس «ضد تولید» شد

در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل پیشنهاداتی برای اصلاح رویه‌های ضد تولید این سازمان مطرح شده بود که حالا در ویراست نهایی با لابی تامین اجتماعی این طرح به ضد هدف اولیه تبدیل شده است.

۱۹ اسف ۱۳۹۲

آیین‌نامه اجرایی قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل باید تدوین شود

براساس سیاست‌های جدید دولت، هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند تا قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخل در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات را به اجرا درآورند.