۴ شهریور ۱۳۹۳
ضرورت همراهی مجلس و دولت برای جلوگیری از سوداگری مسکن و خروج از رکود

نرخ مالیات بر عایدی مسکن باید بیش از مالیات بر تولید باشد

استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

۱۷ تیر ۱۳۹۳

قدم اولِ حمایت‌ازتولید، بستن مسیر دلالی‌وسوداگری است نه معافیت مالیاتی

برای داشتن اقتصاد تولید محور باید مسیر فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را ببندیم تا این فعالیت‌ها از صرفه بیفتد. در کشورهایی که اقتصاد آنها تولیدمحور است، مسیر بازارهای غیرمولد را از طریق مالیات بطور کامل بسته‌اند.

۳ تیر ۱۳۹۳
چیستی اقتصاد مقاومتی(2)

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تولید محور

در وهلۀ اول باید چینش ها به نحوی تغییر کنند تا به یک اقتصاد «تولید محور» دست پیدا کنیم. باید کاری کرد تا هرگونه افزایش ارزش و تولید ثروت در اقتصاد کشور از طریق «تولید» صورت بگیرد. این در حالی است که در شرایط حال حاضر کشور، ساز و کارهای دستگاه اقتصاد کشور به نحوی رقم خورده است که «صرفۀ اقتصادی» فعالیت های «غیر تولیدی» از فعالیت های «تولیدی» بیشتر است.

۵ اسفند ۱۳۹۲
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی(1)

تولیدملی؛ از شعار تا عمل

با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، اقداماتی توسط مسئولین انجام شد. اقداماتی از جنس نامه رئیس جمهور به معاون اولش و تشکیل کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی در کمیسیون‌های مجلس و… احتمالا در آینده‌ای نزدیک شاهد تصویب قانون اقتصاد مقاومتی هم خواهیم بود…