• صفحه اول
  • عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی
۳۰ فرو ۱۳۹۶
قائم مقام خانه کشاورز:

عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی، موفقیت آمیز بوده است

بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز: این روزها انتقادات زیادی به بخش کشاورزی دولت می شود، اما به جرات می‌توان گفت، عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی، موفقیت آمیز بوده و می‌توان نمره ۱۹ از ۲۰ را برای این بخش از دولت قائل شد.