۲۲ فروردین ۱۳۹۷
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم نتیجه علنی برگزار شدن دادگاه‎‌ها

کمالی پور پیرامون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها گفت: اگر در جلسات دادگاه‌ها، تمام سئوال‌ها و جواب‌ها ضبط و نهایتاً مجموعه اقداماتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی انجام می‌دهند به صورت علنی و در معرض مردم باشند، نتیجه آن توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی می‌شود.