• صفحه اول
  • عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی
۲۲ خرد ۱۳۹۶
رئیس کمیته حقوقی اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی:

وزیر علوم با اقدام عاجل مانع نابودی تدریجی مراکز آموزش عالی غیردولتی شود

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از بی‌مهری برخی دست اندرکاران وزارت علوم به مراکز آموزش غیر دولتی از فرهادی خواست با اقدام عاجل مانع نابودی تدریجی این مراکز شود.