• صفحه اول
  • عضو انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی ایران
۲۱ بهم ۱۳۹۳
پاسخ تولیدکنندگان به فراخوان لاریجانی

بالا بودن نرخ سود بانکی مشکل اصلی صنعت است

یک عضو انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی ایران از بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم فعالیت صندوق تضمین صادرات انتقاد کرد.