۲ خرد ۱۳۹۷

شاخص‌های عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟!

تصویب شاخص‌های برابری جنسیتی تحت لفظ عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده، یک گام دیگر برای تزلزل خانواده و ادامه سیر آسیب پذیری آن در کشور است. چرا که در شاخص‌های برابری جنسیتی هدف اصلی اشتغال زنان و ایجاد استقلال مالی است و مسائل دیگر از جمله نهاد خانواده نادیده گرفته شده است.

۱۸ ارد ۱۳۹۷
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:

همه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند شاخص‌های عدالت جنسیتی را اجرا کنند

بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص‌های عدالت جنسیتی در دستگاه‌های دولتی بهبود می‌یابد.

۱۶ ارد ۱۳۹۷
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:

اطلس وضعیت زنان کشور در حال نگارش است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی با دستور دکتر حسن روحانی خبر داد و گفت: در حال تدوین اطلس وضعیت زنان در کشور به تفکیک استان ها و شهرستان ها هستیم.

۲ ارد ۱۳۹۷
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:‌

تنظیم شاخص‌های عدالت جنسیتی از اصلی‌ترین برنامه‌های ستاد ملی زن و خانواده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ۱۶ کارگروه ذیل ستاد ملی زن و خانواده فعالیت می کنند، گفت: بحث نشاط و ورزش بانوان موضوعی است که تقسیم کار دستگاهی برای آن انجام شده است.

۱۶ اسف ۱۳۹۶
عضو فراکسیون زنان:

در حوزه عدالت جنسیتی جایگاه خوبی نداریم

ساعی: در جلسه ستاد ملی زن و خانواده چند مصوبه بسیار خوب داشتیم. یکی از موضوعات مهمی که مورد بحث قرار گرفت، موضوع عدالت جنسیتی بود که در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است. در این حوزه پنج مورد در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد، بهداشت، آموزش، اشتغال، تعداد نمایندگان مجلس و تعداد وزرای زن. در دو مورد اول یعنی بهداشت و آموزش ایران وضعیت خوبی دارد اما در حوزه اشتغال آمار روشنی در دست نداریم، تعداد نمایندگان زن ما کم است و وزیر زن هم نداریم که این عوامل سبب افت جایگاه ما در موضوع عدالت جنسیتی در جهان می‌شوند.

۱۵ اسف ۱۳۹۶
عضو فراکسیون زنان مجلس:

هرگونه رویکرد تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به زنان اصلاح می‌شود

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که به پیشنهاد وی و دستور رییس‌جمهور،‌ هرگونه رویکرد تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به زنان اصلاح می‌شود.

۷ اسف ۱۳۹۶

ابتکار: عدالت جنسیتی و خانواده به‌عنوان دو مسئله مهم در قانون برنامه ششم پیگیری می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: اقدامات و برنامه‌های آقای روحانی در دولت یازدهم در حوزه زنان به‌خوبی مشهود بود. ضمن آنکه تکالیف قانونی برنامه ششم را در مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۸۰ این برنامه در خصوص عدالت جنسیتی و خانواده پیش رو داریم که باید اجرای و دنبال شوند. ستاد زنان و خانواده ستادی فرابخشی و قوه‌ای است لذا حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس در آن بسیار اهمیت دارد که در این ستاد تکالیف مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ و شاخص‌های دیگر برای حرکت در مسیر توسعه را تعریف، مشخص و کمی خواهیم کرد.

۶ اسف ۱۳۹۶

ابتکار: زنان باسواد ۲ برابر بیشتر از مردان «بیکار» هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت بدنبال تقویت حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه و برقراری عدالت جنسیتی است.

۲۶ آذر ۱۳۹۶

دغدغه‌های جنسیتی توافق پاریس

جریان سازی‌های جنسیتی در برنامه‌های مختلف سازمان ملل ازجمله تغییر اقلیم و برنامه‌های توسعه‌ای بخصوص توسعه پایدار، امری مشهود است که عدم توجه به پیامدهای آن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی را به همراه خواهد داشت.

۲۱ آذر ۱۳۹۶
رئیس فراکسیون زنان:

۲هزار بیوه در سنین کودکی، از ۹ تا ۱۲ سال در کشور وجود دارد

رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۲ هزار بیوه در سنین کودکی از ۹ تا ۱۲ سال در کشور، گفت: بیش از یک سال است که مساله ازدواج کودکان را در مجلس مطرح کرده ایم اما متاسفانه برای حل این مشکل مخالفت از سوی برخی از زنان که دارای مسئولیت هستند، بیشتر است.

۲۷ آبا ۱۳۹۶
سخنگوی فراکسیون خانواده:

ما با برابری حقوق زن و مرد موافق نیستیم

ساعی: ما با برابری حقوق زن و مرد موافق نیستیم؛ چرا که این، تعبیری غربی است و برای ما که مسلمان هستیم باید شاهد «عدالت جنسیتی» باشیم. براساس حقوق اسلامی در برخی موارد، حقوق خانمها مطرح شده و برخی موارد، حقوق آقایان. لذا در اسلام، حق و تکلیف با هم برابری خاصی دارند. طبق عدالت جنسیتی قصد ما دیده شدن توانمندیهای زنان و مهارتهای آنهاست.

۱ مهر ۱۳۹۶
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی:

دستیابی به تعادل جنسیتی باید در همه زمینه‌ها برای زنان اجرایی شود

مولاوردی: دستیابی به تعادل جنسیتی و اعتدال باید در همه زمینه ها برای زنان اجرایی شود؛ اینکه گاهی گفته می شود که چرا شما صرفا به دنبال وکیل و وزیر شدن زنان هستید، باید گفت این موضوع یکی از خواسته های مهم در نوع خود است و به دلیل تاثیری که می تواند بر تحقق سایر حقوق زنان داشته باشد، مورد توجه قرار دارد.

۱ مهر ۱۳۹۶
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی:

مشخصا پنج ماده از حقوق شهروندی مربوط به حوزه زنان و خانواده است

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: توجه به تعادل جنسیتی در جنبه های مختلف از جمله در بازار کار، مدیریت ها و در نقش های اجتماعی و خانوادگی زنان می تواند در تحقق عدالت موثر باشد.

۱۳ شهر ۱۳۹۶

ابتکار:ضرورت توجه بیشتر به تحقق عدالت جنسیتی در سیاست‌های کلان وجود دارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور: میزان دسترسی برابر برای زنان در بسیاری از زمینه‌ها یکسان نیست و هنوز هم آمارها نشان دهنده شکاف‌ جنسیتی در دستیابی به فرصت‌هاست؛ این مسئله ضرورت توجه بیشتر به تحقق عدالت جنسیتی در سیاست‌های کلان را یادآور می‌شود.

۱۰ مرد ۱۳۹۶

از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه توجه به نقش زنان و تاکید بر عدالت جنسیتی است

اگرچه در برنامه ششم توسعه بر ایجاد فرصت های برابر و افزایش حضور و مشارکت موثر زنان تاکید شده، اما تحقق این قانون به بیش از هر چیز به شناسایی ظرفیت ها و فراهم سازی زمینه ها نیازمند است.