۱ دی ۱۳۹۵

پیشرفت ۱۵ طرح جندی شاپور بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و فرانسه

وزیر علوم از پیشرفت خوب ۱۵ طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و فرانسه (تحت عنوان طرح جندی شاپور) خبر داد.