۲۴ تیر ۱۳۹۷
معاون برنامه ریزی وزیر بهداشت:

فرانشیز بیمارستانی کاهش پیدا کرده است

حق‌دوست: اصلاح طرح تحول و تغییر بسته‌های خدمتی متناسب با وضعیت اقتصادی موجود کشور و منابع مالی در اختیار دولت است تا با یک برنامه‌ریزی دقیق بتوان از منابع مالی در طرح تحول نظام سلامت به بهترین شکل استفاده کرد. اصلاحات طرح تحول و بسته‌های تحول در راستای رفع نیاز افراد و به ویژه محرومان است و در این راستا طی ۵ ماه گذشته تغییرات و کاهش در فرانشیز بیمارستان‌های سراسر کشور انجام شده است.

۱۷ ارد ۱۳۹۷
معاون درمان وزیر بهداشت:

مدیریت ارائه خدمات سلامت یک نیاز اساسی است

جان‌بابایی: با توجه به محدودیت منابع، مدیریت ارائه خدمات سلامت یک نیاز اساسی است، این موضوع تنها به معنی کاهش مصارف نیست بلکه باید بتوان دسترسی عادلانه به خدمات ایمن و باکیفیت را برای مردم فراهم نمود و اولویت ما در این دوران این مهم خواهد بود.

۱۷ ارد ۱۳۹۷
معاون درمان وزیر بهداشت:

برقراری نظام ارجاع نیز با همکاری معاونت بهداشت در دستور کار است

جان بابایی گفت: برقراری نظام ارجاع با همکاری معاونت بهداشت در دستور کار است، این برنامه در فاز اول خود در کلینیک‌های ویژه و بعد بیمارستان‌ها اجرا خواهد شد.

۲۲ بهم ۱۳۹۶
معاون وزیر بهداشت:

«طرح تحول نظام سلامت» با قوت ادامه می‌یابد

قاسم جان بابایی: طرح تحول نظام سلامت با وجود بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌های کشور، با قوت و بدون هرگونه وقفه و خدشه تداوم می‌یابد. با وجود مطالبات بالای بیمارستان‌ها و بخش دولتی از سازمان‌های بیمه‌گر، هیچ خدشه‌ای در اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی به بیماران وارد نشده و خدمات بدون هیچ وقفه‌ای به مردم ارائه می‌شود.

۲۰ بهم ۱۳۹۶
قاضی‌زاده هاشمی:

۳۵ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای بسیار طرح تحول نظام سلامت گفت: با اجرای این طرح و حمایت های انجام شده، هم اکنون ۳۵ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دارند.

۱۸ بهم ۱۳۹۶
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی:

خط قرمزهای طرح تحول نظام سلامت همیشه جزو اولویت‌های ماست

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه خط قرمزهای طرح تحول نظام سلامت همیشه جزو اولویت های ماست، گفت: نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سلامت و امور درمان باید بیش از پیش و با قدرت بیشتر در دانشگاه ها برای حفاظت از دستاوردهای حاصله انجام شود.

۲ بهم ۱۳۹۶
قائم مقام وزیر بهداشت:

مجلس باید منابع مالی طرح تحول سلامت را از بودجه پایدار تامین کند

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پایایی نتایج طرح تحول نظام سلامت از نظر تامین پزشک و کادر پرستاری و پیراپزشکی و همچنین تعداد تخت های بیمارستانی در روستاها و شهرهای کوچک نیازمند اختصاص منابع مالی پایدار است.

۱۵ دی ۱۳۹۶
معاون بهداشت وزیر بهداشت:

اتصال بخش خصوصی به پرونده الکترونیک سلامت از برنامه‌های وزارت بهداشت است

معاون بهداشت وزارت بهداشت به منظور ارزیابی اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت استان مازندران از مراکز بهداشتی ساری و میاندرود بازدید کرد.

۱۲ دی ۱۳۹۶

هاشمی: با تغییر تعرفه‌ها توانستیم زیرمیزی راحذف کنیم

وزیر بهداشت با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه سلامت و با اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت:‌ اجرای این طرح در راستای رعایت حقوق مردم بوده و منجر به رضایت و توجه مردم به حوزه سلامت شده است.

۱۲ دی ۱۳۹۶

هاشمی: کاهش یک درصدی پرداختی از جیب مردم در حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد

وزیر بهداشت: پرداختی‌های از جیب مردم از ۵۸ درصد به ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است که بر اساس برنامه پنجم باید این میزان به ۳۰ درصد می‌رسید. کاهش یک درصدی پرداختی از جیب مردم در حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد، اگر وضع اقتصادی کشور مساعد باشد و بیمه‌ها حمایت کنند کاهش پرداخت‌ها ادامه پیدا می‌کند و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی بیشتر می‌شود.

۹ دی ۱۳۹۶
قائم مقام وزارت بهداشت:

نرخ ویزیت را به شرطی دوبرابر کردیم که پزشکان فقط ساعتی هشت بیمار را ویزیت کنند

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه اعتماد به برخی شرکای داخل و خارج از طرح تحول سلامت اشتباه بوده است، تاکید کرد که به جز طرح تحول نظام سلامت، انتخاب دیگری روی میز نیست.

۸ آذر ۱۳۹۶
رئیس سازمان غذا و دارو:

در شرایط‌ مالی کنونی‌ نباید بر افزایش و جذب پرسنل‌ جدید اصرار شود

اصغری: در شرایط‌ مالی کنونی‌ نباید برای افزایش و جذب پرسنل‌ جدید اصرار شود زیرا این وضعیت در واقع به اضافه شدن بار بدهی‌ها به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات می‌انجامد، به عنوان مثال‌ از تعداد کل هزینه‌های پرسنل‌ در بیمارستان‌ها ۱۲ درصد صرف پرداخت کارانه‌ می‌شود و در چنین شرایطی جذب نیروی جدید‌ یعنی پرداخت هزینه‌ای بیشتر و اضافه‌تر بنابراین مدیریت‌ هزینه‌ در بیمارستان‌ها باید‌ یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد.

۲۳ آبا ۱۳۹۶
عضو کمسیون بهداشت:

مردم خودشان اجازه دهند پول یارانه در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود

حمزه: طرح تحول سلامت یارانه بزرگی برای مردم محسوب می شود، با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی سالیانه ۴۶ هزار میلیارد تومان به بودجه کشور تحمیل می کند، امیدواریم مردم خودشان به جای اینکه بخواهند یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت کنند اجازه دهند این پول در حوزه بهداشت و درمان هزینه شده و یارانه ها در قالب خدمات سلامت به مردم ارائه شود.

۲۲ آبا ۱۳۹۶

بعد از گذشت سه سال ارزیابی طرح تحول سلامت نشان داد که، اجرای آن با موفقیت همراه نبوده است

قانونگذاران معتقدند اجرای طرح تحول سلامت که انتظار می‌رفت، با مدیریت هزینه‌کردها، موجب ساماندهی حوزه سلامت شود، امروز به دلیل عدم تامین اعتبارات حرکت به سمت سراشیبی سقوط را در پیش گرفته است.

۲۵ مهر ۱۳۹۶
معاون دفتر سلامت روانی:

طرح تحول نظام سلامت یک انقلاب بزرگ، به ویژه در حوزه سلامت روان است

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه سند ارتقای سلامت روان تدوین شده است، گفت: امروز در خانه ‌های بهداشت غربالگری سلامت روان نیز انجام می ‌شود.