۲۶ دی ۱۳۹۶
در نشست نگاهی نو به ازدواج مطرح شد:

تعداد فوت مادران زیر ۱۸ سال در هنگام زایمان تنها ۱ نفر در سال

در بخش اول این نشست، کارشناسان نقاط ضعف و قوت طرح افزایش حداقل سن ازدواج را مورد بررسی قرار دادند؛ موافقان طرح بیشتر بر روی مفاهیم تاکید داشتند در حالی که مخالفان از بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی کشور گزارش ارائه کردند و این تفاوت‌ها به راحتی می‌تواند کارآمدی مفاهیم و نظریه‌ها را زیر سوال ببرد.

۲۳ آبان ۱۳۹۶

مسئولین با ارائه آمار غلط و بدون بررسی کارشناسی تلاش می‌کنند تا طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که می‌تواند آسیب‌زا باشد، تصویب شود

مسئولین با ارائه آمار غلط و بدون بررسی کارشناسی تلاش می‌کنند تا طرحی که می‌تواند آسیب‌زا باشد، تصویب شود. طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» نیز از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است. لازم است تصمیم‌گیرانی که خود را نماینده مردم می‌دانند، زمان کمی را در میان مردم بگذرانند تا تفاوت‌های فرهنگی، قومی و جغرافیایی را بشناسند و دیگر تصورات خود را به آمار تبدیل و به مردم ارائه نکنند.

۲۰ آبان ۱۳۹۶
نقدی بر طرح «افزایش حداقل سن ازدواج»

کاهش سن ازدواج، اقدامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی

برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی باید متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه‌ راهکارهایی را اتخاد و اجرا کرد، در این راستا طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است.