۲۳ بهم ۱۳۹۶

شریعتمداری: صندوق ضمانت و صادرات قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقی حاکمیتی است به همین دلیل قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و حتما در جلسه شورای واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲۷ مهر ۱۳۹۳
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

استراتژی راهبردی توسعه نداریم/ حمل و نقل مشکل صادرات است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه پایدار نیازمند تدوین یک استراتژی راهبردی توسعه است، گفت: متاسفانه هنوز چنین استراتژی تدوین نشده است.