۱۸ مرداد ۱۳۹۴

تصویب طرح صد میلیارد ریالی در هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

طرح دانش بنیان”توسعه و افزایش ظرفیت خدمات دیتا سنتر ابری(رایانش ابری)” متعلق به شرکت دانش بنیان افرانت با رقم تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریال در جلسه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مورخ ۱۳ مرداد ۹۴ به تصویب رسید