۹ مرد ۱۳۹۵

ناتوانی نظام آموزشی در شناسایی مطلوب استعداد و توانایی دانش آموز

نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: یادگیری در فضای دوست‌داشتن‌ها اتفاق می‌افتد و فرد باید درس و شغلش را دوست داشته باشد./ ما به عنوان کارگزاران نظام، امروز و فردای کشور را می‌بینیم./ این ضعف نظام آموزشی است که نتوانسته است استعداد فرد را خوب شناسایی کند.