۴ مهر ۱۳۹۶
رویترز خبر داد؛

دولت عراق خرید نفت از اقلیم کردستان را ممنوع کرد

دولت مرکزی عراق ،از کشورهای دیگر خواست تا روابط نفتی خود را با منطقه کردستان این کشور قطع کنند.