۲۰ دی ۱۳۹۶
سخنگوی وزارت بهداشت:

بیمه‌های تجاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیمه های تجاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل دریافتی بیمه شخص ثالث به صندوق وزارت بهداشت بدهکار هستند، گفت: سازمان های بیمه گر تجاری مکلف هستند، ۱۰ درصدی که بابت بیمه شخص ثالث از مردم دریافت می کنند، برای درمان رایگان مصدومان ترافیکی مستقیما به حساب وزارت بهداشت واریز کنند.

۲۵ مهر ۱۳۹۳

راهکار برخورد با دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای خصوصی

مشاور وزیر بهداشت، از الزام تمام مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی به نصب دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه های درمانی بیماران در واحد ترخیص بیمارستانها خبر داد.