۲ آذر ۱۳۹۵
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو مطرح کرد

لزوم دریافت بهای تمام شده آب از مصارف بالای ۱۳۰ لیتر در روز

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف آب در کشور گفت: کسانی که بیش از ۱۳۰ لیتر آب مصرف می کنند می بایست قیمت تمام شده ی آب را حتما پرداخت کنند.