۳۰ فرو ۱۳۹۶
معاون وزیر:

۵۲ هزار کلاس درس باید در کشور ساخته شود

نظرپور، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش: ۵۲ هزار کلاس درس جدید باید در کشور ساخته شود که ۲۵ هزار کلاس از این تعداد در مکان هایی که مسکن مهر ساخته شده است، باید احداث شود. تاکنون سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۵۰ درصد مدارس کشور نزدیک به ۱۳۰ هزار کلاس درس استانداردسازی شده و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم توسعه نیز مابقی کلاس های درس استانداردسازی شود. تعهد خیران مدرسه ساز در سال گذشته ۹ هزار میلیارد ریال بود که ۴۰ درصد آن جذب شد.

۸ آبا ۱۳۹۴

بازسازی ۱۳۰۰ مدرسه در سال جاری

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۳۰۰ مدرسه با ۸۰۰۰ کلاس درس و زیربنای یک‌ میلیون و ۱۵۰ هزار مترمربع در سراسر کشورتخریب و بازسازی شد و آماده تحصیل دانش آموزان شده است.

۸ آبا ۱۳۹۴

بازسازی ۱۳۰۰ مدرسه در سال جاری

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۳۰۰ مدرسه با ۸۰۰۰ کلاس درس و زیربنای یک‌ میلیون و ۱۵۰ هزار مترمربع در سراسر کشورتخریب و بازسازی شد و آماده تحصیل دانش آموزان شده است.