• صفحه اول
  • سیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
۱ آبان ۱۳۹۵
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت:

آمار عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج را شفاف کنید

با توجه به مصوبات کمسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری، بانک ها موظف به اعلام آمار صف دریافت وام ازدواج و تعداد وام ازدواج ۱۰ میلیونی پرداخت شده به متقاضیان، به بانک مرکزی شدند.