۱۷ آبان ۱۳۹۴

بررسی ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.

۳۱ شهریور ۱۳۹۴

دولت جهت گیری حمایت از تولید ملی ندارد

کارشناس ارشد اقتصاد ایران، ارائه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صنعتی شدن کشور طی ۱۰ سال آینده را گامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این قبیل برنامه ها باید برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان حوزه های مختلف اقتصاد در راستای اسناد بالادستی تدوین شود.

۱۷ خرداد ۱۳۹۳

اولویت اول نظام بانکی، حمایت از تولید/تحقق نیافتن بانکداری اسلامی

نرخ تورم ۳۵ درصدی فعلی تا پایان سال جاری به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت، در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی، مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نخواهد شد و به دنبال منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری خواهیم رفت.