• صفحه اول
  • سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم
۲ تیر ۱۳۹۷
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه:

سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم به ساخت و سازها در بافت فرسوده هدایت می شوند

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سطح استقبال از صندوق پس انداز مسکن یکم را مطلوب و قابل توجه توصیف کرد و گفت: تا کنون ۴۴۰ هزار نفر در این صندوق حساب افتتاح کرده اند.