۱۸ بهم ۱۳۹۵
پُرسا 85 منتشر شد

تأمین نشدن بودجه مدارس، عاملی برای دریافت وجه از والدین

در این شماره از خبرنامه پُرسا، به کم‌توجهی به تأمین سرانه بودجه مدارس دولتی، بررسی وضعیت هدایت تحصیلی پس از تغییرات مدیریتی اخیر وزارت آموزش و پرورش و اصلاح و ترمیم قانون شوراهای آموزش و پرورش؛ پرداخته شده است.

۱۲ آذر ۱۳۹۳
با موافقت نمایندگان؛

اجازه خرید خدمات آموزشی به وزارت آموزش و پرورش در مناطق فاقد مدارس دولتی از مدارس غیردولتی

وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای پوشش کامل تحصیل دانش‌آموزان در مناطق فاقد مدارس دولتی از مدارس غیردولتی خدمات آموزشی خریداری کند.